Over Talentmanagement

De VVD is een liberale partij. Dat wil zeggen, een partij die de nadruk legt op de menselijke maat, individuele capaciteiten en vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid. De VVD is altijd op zoek naar mensen die zich aangesproken voelen door deze waarden, en die zich willen inzetten voor het publieke belang. Daarom heeft de VVD een Permanente Scoutingscommissie en diverse trainingsprogramma's die er op gericht zijn liberale talenten in te zetten ten dienste van het publiek belang.

Hoewel carrièreplanning nadrukkelijk valt onder de eigen verantwoordelijkheid, wil dit niet zeggen dat dit niet ondersteund kan worden. Daarom heeft de VVD ervoor gekozen om talentmanagement hoog op de agenda te zetten. De VVD wil als intermediair fungeren tussen de individuele maatschappelijke betrokkenheid en het publieke belang. De VVD staat voor de juiste persoon op de juiste plaats in het belang van de publieke zaak!

Voor meer informatie over talentmanagement of vragen over uw mogelijkheden kunt u zich richten tot de Permanente Scoutingscommissie door te mailen naar scoutingscommissie@vvd.nl