Contact

Voor vragen over opleidingen en trainingen verzoeken wij  u contact op te nemen met het bestuurslid opleiding & talentmanagement uit uw lokale netwerk.

De contactgegevens van de bestuursleden opleiding & talentmanagement uit de regio vindt u onderstaand.


Friesland

Remko Boonstra (Ai)
Tila zur Lage

secretaris@regionoord.vvd.nl


Groningen
Hiltsje Rijlaarsdam - Sikma

rijlaarsdamsikma@hotmail.com 


Drenthe

Guyliam Kempenaar

guyliam94@gmail.com 

Noord-Holland

Duncan Beekink

dbeekink@gmail.com

 

Zuid-Holland

Christel Mourik

christelmourik@hotmail.com


Utrecht

Luc Lensink

luclensink@hotmail.com


Flevoland

Peter Jellema

peterjellema1974@gmail.com


Oost

Nick Derks

n.g.derks@gmail.com


Zuid (incl. Zeeland) 

Robert van den Berg

robertvdberg@kpnmail.nl