Profiel Haya trainer

Deskundigheid

 • Minimaal twee jaar lid van de VVD
 • Minimaal de Masterclass gevolgd bij de Haya van Somerenstichting
 • Kent de structuur van de partij
 • Beschikt over vakkennis en vaardigheden

 Didactisch vermogen

 • Het vermogen kennis en meningen helder en overtuigend over te brengen
 • Het creëren van een veilige leeromgeving
 • Het vermogen heldere instructies te geven
 • Het enthousiasmeren en motiveren van een groep
 • Het onderbouwen van vakinhoudelijke kennis door het gebruik van voorbeelden uit de praktijk en passende literatuur
 • Het gebruik maken van passende werkvormen
 • Het koppelen van (leer)doelen die passen bij de opleidingsvraag
 • Het overzicht houden over een groep zonder het individu uit het oog te verliezen
 • Het creëren van een klimaat met de juiste balans tussen veiligheid en uitdaging
 • Het herkennen van weerstand in een groep en hier adequaat op reageren
 • Kennis van groepsdynamiek en groepsontwikkeling en dit kunnen vertalen naar ontwikkelacties
 • Houdt zijn kennis van het trainersvak op peil

 Karakter

 • Kent eigen kwaliteiten en valkuilen
 • Staat open voor het ontvangen van feedback
 • In staat om te reflecteren op leerervaringen
 • Inlevingsvermogen/tact (alert op de behoeften en gevoelens van anderen)

 Gouden regels trainers

 • We adviseren om minimaal vier trainingen per jaar te geven
 • Is aanwezig bij de Train-de-Trainer sessie(s) die van toepassing zijn. Bij afwezigheid kunnen trainingen uit de betreffende leergang niet meer gegeven worden
 • Is aanwezig bij de jaarlijkse Haya-dag van de Haya van Somerenstichting
 • Doet geen uitingen in de media als Haya-trainer zonder toestemming van de Haya Stuurgroep
 • Hanteert geen eigen tarieven. De vergoeding is 70,00 euro per dagdeel en 19 cent per kilometer