Dilemma's

Voor wie:

De training is bedoeld voor leden die meer willen leren over wat integriteit inhout en hoe er gehandeld dient te worden bij dilemma's.


Inhoud:

In deze workshop ga je op zoek naar een praktisch hanteerbare omschrijving van het begrip integriteit in onze politieke en bestuurlijke werkelijkheid. Wanneer we weten waar voor ons als liberalen de “verborgen verleider” op de loer ligt op het vlak van integriteit, dan zijn we ook beter in staat daarmee om te gaan. Er zal gebruik worden gemaakt van dilemma’s om een levendige discussie op te bouwen.


Programma:

  • Wat versta jij onder 'integriteit'
  • Wat bedoelen we binnen de VVD met 'integriteit'
  • Vuistregels voor integer gedrag
  • Voorbeelden en consequenties van 'niet-integer gedrag'
  • Integriteitdilemma's; wat doe jij in zo'n geval
  • Persoonlijke integriteitschecklist


Doelstellingen:

  • De deelnemer krijgt een diepere kennis over de thematiek 'integriteit'
  • De deelnemer kent de wet- en regelgeving en de vuistregels rondom integriteit