Gemeentefinanciën

Inhoud van de training: 

In deze training krijgt u meer inzicht in de inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) van de gemeente.


Voor wie:

De training is bedoeld voor raadsleden die geïnteresseerd zijn in gemeentefinanciën.

Alle trainingen duren 1 of 2 dagdelen (2,5 of 5 uur). Een overzicht van de aankomende trainingen vindt u op de volgende website: https://opleidingen.vvd.nl/activiteiten.