Een kennismaking

Inhoud van de training: 

In deze training krijgt u meer inzicht in de inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) van de gemeente. 


Voor wie:

De training is bedoeld voor raadsleden die geïnteresseerd zijn in de gemeentefinanciën.