Gemeenteraad II: raadslid, en nu verder

Voor wie:

De training is bedoeld voor raadsleden die de kennismakingstraining al hebben gevolgd.


Inhoud van de training:

Wat zijn de belangrijke elementen in de omgeving van een raadslid? Hoe ziet het politieke handwerk eruit? Welke middelen staan ter beschikking van een raadslid? Wat zijn de belangen en behoeften van een fractie en wat houdt fractiediscipline in?


Doelstellingen:

  • De deelnemer is in staat om voor een goede samenwerking te zorgen in de fractie.
  • De deelnemer krijgt kennis over de hoe een fractievergadering eruit ziet.
  • De deelnemer krijgt kennis over de positie van de fractievoorzitter, wethouder en het bestuur.
  • De deelnemer maakt kennis met de elementen in coalitieonderhandelingen.
  • De deelnemer maakt kennis met de elementen in communicatie door de fractie naar de achterban en social media.