Gemeenteraad I: een kennismaking

Voor wie:

De training is bedoeld voor (kandidaat) raadsleden. 


Inhoud van de training:

Deze training is bedoeld als een eerste kennismaking met het raadslidmaatschap. Daarbij komen aspecten aan bod als: liberalisme in de gemeenteraad, de werkwijze van de gemeenteraad, de omgeving van het raadslid en de gemeentebegroting.


Doelstellingen:

  • De deelnemer weet wat het college van burgemeesters en wethouders doet.
  • De deelnemer hoe hij/zij een gemeenteraadslid wordt of schaduwfractielid of commissielid.
  • De deelnemer begrijpt het belang van een goede vertegenwoordiging van VVD in een gemeenteraad.
  • De deelnemer begrijpt de verhouding tussen fractie en bestuur.
  • De deelnemer begrijpt het belang van de verhouding met eigen achterban.
  • De deelnemer kan zelf informatie vinden over het werken in de gemeenteraad.
  • De deelnemer weet wat de vuistregels integriteit zijn van de VVD en de vijf liberale kernwaarden.