Media IV: sociale media

Voor wie:

De training is bedoeld voor actieve VVD-leden die in het dagelijks leven gebruik maken van Sociale Media. 


Inhoud van de training:

Deze training gaat over het bewust worden van de werking van sociale media, de verschillende platforms en de manier waarop u ze kunt inzetten. 

Ook wordt de eigen online identiteit behandeld en een persoonlijke online strategie ontwikkeld. Tot slot leren we sociale media gebruiken om te zenden, te luisteren en het online debat aan te gaan. 


Doelstellingen:

  • De deelnemer is zich beter bewust van de werking van sociale media.
  • De deelnemer kent verschillende social media platforms en kan de gebruikswijze benoemen.
  • De deelnemer is zich bewust van zijn/haar eigen online identiteit en heeft een persoonlijke online strategie ontwikkeld.
  • De deelnemer is in staat sociale media te gebruiken om te zenden, om te luisteren, en om het online debat aan te gaan.