Media III: schrijven

Voor wie:

De training is bedoeld voor leden die berichten schrijven. 


Inhoud van de training:

We trainen het leren schrijven van een persbericht aan de hand van tien criteria en het opstellen van een persbericht met de vijf W's (wie, wat, waar, wanneer en waarom). 

Aan bod komen verder: de verschillen bij het schrijven van een webtekst, nieuwsbericht, column of blog en de do's & don'ts bij het sturen van een e-mail.

Ook het schrijven van speeches wordt behandeld: hoe bouwt u een speech op en welke elementen kunt u daarbij gebruiken?


Doelstellingen:

  • De deelnemer is in staat om een persbericht op te stellen.
  • De deelnemer heeft kennis over de kenmerken van een webtekst, nieuwsbeircht, column en een blog.
  • De deelnemer heeft kennis over de do's en don'ts met betrekking tot het versturen van een e-mail.
  • De deelnemer heeft kennis over de elementen in een speech.
  • De deelnemer is in staat om een speech op te stellen.