Medialandschap

Inhoud van de training: 

De training behandelt de drie factoren om de afweging te maken wel of niet voor een mediaoptreden te kiezen en welke elementen bij een dergelijk mediaoptreden van belang zijn. 

Verder leert u een krachtige kernboodschap op te stellen en daarin elementen te verwerken die ervoor zorgen dat de boodschap scherp en helder overkomt. 

Aan bod komen ook: een goede voorbereiding in het contact met de pers, sturende technieken (zoals bridging en suggestief antwoorden) en het opstellen van een communicatieplan. 


Voor wie:

De training is bedoeld voor leden die een rol hebben in de partij en in aanraking komen met de media.