Media II: medialandschap

Voor wie:

De training is bedoeld voor leden die een rol hebben in de partij en in aanraking komen met de media.\


Inhoud van de training: 

De training behandelt de drie factoren om de afweging te maken wel of niet voor een mediaoptreden te kiezen en welke elementen bij een dergelijk mediaoptreden van belang zijn. 

Verder leert u een krachtige kernboodschap op te stellen en daarin elementen te verwerken die ervoor zorgen dat de boodschap scherp en helder overkomt. 

Aan bod komen ook: een goede voorbereiding in het contact met de pers, sturende technieken (zoals bridging en suggestief antwoorden) en het opstellen van een communicatieplan. 


Programma:

  • Kernboodschap en Doelgroep
  • Medialandschap en keuze
  • Persbericht schrijven
  • Ik kom in de krant, op TV, op de radio
  • Communicatieplan maken
  • Relatie met de de pers


Doelstellingen:

  • De deelnemer is in staat om te bepalen wanneer een medium te benaderen.
  • De deelnemer is in staat om relevante media voor zichzelf in kaart te brengen. 
  • De deelnemer is in staat om een afweging te maken welke media op welk moment interessant kunnen zijn voor een optreden.
  • De deelnemer kan omgaan met journalisten die hem/haar benaderen.