Debat I: een introductie

Voor wie:

De training is bedoeld voor iedereen die wil leren debatteren. 


Inhoud van de training:

In de training 'debat: een introductie' komen de basisvaardigheden van debatteren aan bod. Hoe overtuigt u de beslisser en hoe neemt u het publiek mee in uw verhaal? 


Programma:

 • Debatteren: Tips en Tricks
 • Onderkennen van drogredeneringen
 • Oefenen in omgaan met drogredeneringen
 • Je rol kiezen in een chaotisch debat
 • Omgaan me tinterrupties
 • Oefenen in debatteren over stellingen
 • Persoonlijke dilemma's bij debatteren


Doelstellingen:

 • De deelnemer maakt kennis met debatregels en de verschillende soorten debatten.
 • De deelnemer is bewust van de essentie van een debat.
 • De deelnemer leert hoe je je kunt voorbereiden op een debat.
 • De deelnemer is in staat om doelgroepgericht te spreken en te overtuigen.