Presentatie II: de verdieping

Voor wie:

De training is bedoeld voor leden die ervaring hebben met spreken en een extra stap willen zetten om een sterker verhaal te kunnen houden. 


Inhoud van de training:

In de training 'presentatie: de verdieping' krijgt de relatie met het publiek meer nadruk door aandacht voor luistervaardigheid en doelgroep-denken. Hoe spreekt u kleurrijk en hoe neemt u uw publiek mee in uw verhaal? 


Programma:

  • Spreken in begrijpelijke taal
  • Een pakkende presentatie pakkend presenteren
  • Non-verbaal gedrag en de impact
  • Presenteren met gevoel
  • Aansluiten op je publiek; of juist niet
  • Argumenteren is te leren


Doelstellingen:

  • De deelnemer is bewust van het effect van taalgebruik en de manier van spreken.
  • De deelnemer kan tijdens de presentatie op de doelgroep letten en hun "voorkeurstaal" spreken.
  • De deelnemer is bewust van het effect van non-verbale communicatie.