Presentatie I: een introductie

Voor wie:

De training is bedoeld voor leden die nog weinig ervaring hebben met presenteren. 


Inhoud van de training:

In de training 'presentatie: een introductie' staat het overbrengen van een boodschap centraal. De basisvaardigheden van presenteren komen aan bod zoals inhoud, de structuur van een presentatie en persoonlijke presentatie. 


Programma:

 • Doel en doelgroep van de presentatie
 • Structuur van de presentatie
 • Contact maken met je publiek
 • Verschillende stijlfiguren
 • Jouw persoonlijke politieke liberale verhaal
 • De kern van je verhaal/boodschap


Doelstellingen

 • De deelnemer is bewust van het doel van presentatie bij het vertegenwoordigen van VVD.
 • De deelnemer is in staat om een presentatie op te zetten met structuur.
 • De deelnemer is in staat om pakkende koppen en opening te verzorgen als presentator.
 • De deelnemer kan pakkend spreken met stijlfiguren en voorbeelden.
 • De deelnemer is bewust van verschillende soorten publiek en wat dat betekent voor de presentatie.