Liberalisme II: de praktijk

Voor wie:

De training is bedoeld voor iedereen die actief is voor de VVD of de ambitie heeft om actief te worden.

De training sluit aan op de training ‘liberalisme: een introductie’


Inhoud van de training:

In de training ‘liberalisme: de praktijk’ leert u hoe u de liberale uitgangspunten kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Op welke manier spreekt u de kiezer aan met een liberaal verhaal?


Doelstellingen:

  • De deelnemer maakt kennis met de (uitwerking van de) kernwaarden en de werking van liberalisme in de praktijk.
  • De deelnemer kan liberale beginselen toepassen in het praktijk.
  • De deelnemer heeft kennis van de verschillende politieke stromingen.
  • De deelnemer kan kennis over politieke stromingen in relatie tot het liberalisme toepassen in het praktijk.