Liberalisme I: een introductie


Voor wie:

De training is bedoeld voor ieder lid van de VVD, met of zonder politieke aspiraties.

Inhoud:

De module Liberalisme I is de eerste module in de reeks Liberalisme. In deze module ligt het accent op kennismaking met de partij(organisatie) en het verkennen van de liberale kernwaarden. Zo ontstaat een goed beeld van de partij en haar beginselen en kun je het liberalisme beter uitdragen. Een verdere verdieping in de liberale kernwaarden vindt plaats in de modules Liberalisme II en III.

Doelstellingen:
  • De deelnemer maakt kennis met de geschiedenis van het Liberalisme.
  • De deelnemer maakt kennis met de partij organisatie.
  • De deelnemer kan na afloop de vijf liberale ‘VVD-beginselen’ toelichten en de samenhang weergeven.
  • De deelnemer kan de vijf liberale ‘VVD-beginselen’ gebruiken bij het innemen van eenvoudige standpunten in actuele politieke discussies.