Liberalisme III: de verdieping (2 dagdelen)

In de training ‘liberalisme: verdieping’ maakt u kennis met de historische ontwikkeling van het liberalisme. Er wordt ingegaan op de denkbeelden van een aantal liberale filosofen, hierdoor kunt u na afloop van de training de verschillende soorten liberalisme onderscheiden. De training is bedoeld voor leden die de training ‘liberalisme: de praktijk’ reeds hebben gevolgd of vanuit eigen interesse of achtergrond (bijvoorbeeld studie) voldoende kennis hebben van het liberalisme.

De training zal in Breda plaatsvinden van 8 tot 14 uur. Aanmelden via: colinda.weterings@gmail.com.