Debat: een introductie (2 dagdelen)

In de training ‘Debat: de basis’ komen de basisvaardigheden van debatteren aan bod. Hoe overtuigt u de beslisser en neemt u het publiek mee in uw verhaal.

De training is bedoeld voor iedereen die wil leren debatteren.

Aanmelden via: bestuur@regioflevoland.vvd.nl