Gemeentefinanciën

Op zaterdag 4 februari organiseren de netwerken Utrecht en Lopikerwaard samen, om 9.30u, de training gemeentefinanciën.

In de training gemeentefinanciën gaan we het hebben over de manier waarop raadsleden omgaan met gemeenschapsgeld. Financiën is een technisch onderwerp. Echter, het maken van keuzes over vragen als “Bij wie halen we het geld op dat nodig is om onze plannen uit te voeren?” (belasting heffen) en “Aan wie delen we het uit?” (ziekenhuis, school) is pure politiek en ideologie. Dit spanningsveld tussen financiële techniek enerzijds, en partij ideologie en beeldvorming anderzijds, gaan we met elkaar verkennen tijdens de training. 

Aanmelden kan via Floris van Eck (opleiding.vvdutrecht@gmail.com) of via Sander Prak (opleiding@vvdlopikerwaard.nl). 

De kosten voor deze training zijn 12,50 EUR per persoon.