Media: mediagebruik

Aanmelden via Peter Mackenbach - p.c.mackenbach@kpnmail.nl Trainer: Jelleke van Rantwijk Locatie: 6-11-2021: 10.00 tot 15.30

De training is bedoeld voor leden die een politieke functie hebben in de partij en in aanraking komen me t de media.


Iedere VVD’er probeert zoveel mogelijk mensen op positieve wijze kennis te laten maken met onze boodschap, onze ideeën en onze volksvertegenwoordigers. De media kunnen daarbij helpen, net zoals posters, folders of een gesprek met de kiezer dat kunnen. Dit zijn allemaal middelen die we kunnen inzetten om onze boodschap zoveel mogelijk kracht bij te zetten.

Deze training laat u kennismaken met de mogelijkheden, kansen en gevaren van het inzetten van de

media om uw doelstellingen te realiseren. Het legt globaal uit hoe je als politieke organisatie om moet gaan met de media. Zodat u, als u straks met de media in aanraking komt, goed beslagen ten ijs komt. Of dat nu actief of passief, gevraagd of ongevraagd, omdat u nieuws brengt of bent.

In deze training belichten we wetmatigheden, regels, tips die u kunnen helpen. We maken geen onderscheid tussen tv, radio, geschreven pers en online media.