Gemeenteraad: Simulatiespel

Heb je de basiskennis van de gemeenteraad in de smiezen? Dan is het tijd om te testen hoe dit in de praktijk werkt! Door een leuk simulatiespel word je in een fractie gezet, worstel je met verkiezingsprogramma's en portefeuilleverdelingen. Of word je misschien wel wethouder en moet je je staande houden in de wereld van agendapunten, amendementen en moties.

Deze simulatie is verdeeld over 4 dagen.

E-mail voor contact en aanmelden:
k.hauser@opleidingen.vvd.nl