Gemeentefinanciën: een kennismaking en de financiële cyclus (2 dagdelen)

De training is bedoeld voor raadsleden en betrokkenen die geïnteresseerd zijn in gemeentefinanciën.

Deze training geeft inzicht in hoe de gemeenteraad in aanraking komt met de gemeentefinanciën. U krijgt meer inzicht in de financiële cyclus, de begroting en het verslag van de gemeente.

Email voor contact:
p.c.mackenbach@kpnmail.nl