Gemeentefinanciën: een kennismaking en de financiële cyclus

In deze training wordt er dieper in gegaan op de gemeentefinanciën. U krijgt meer inzicht in de financiële cyclus, de begroting en het verslag van de gemeente.

Aanmeld link:
https://achterhoek.vvd.nl/activiteiten/16104/gemeentefinancien-twee-dagdelen 


Email voor contact:
k.hauser@opleidingen.vvd.nl