Media: Medialandschap (1 dagdeel)

De training behandelt de drie factoren om de afweging te maken wel of niet voor een mediaoptreden te kiezen en welke elementen bij een dergelijk mediaoptreden van belang zijn. Verder leert u een krachtige kernboodschap op te stellen en daarin elementen te verwerken die ervoor zorgen dat de boodschap scherp en helder overkomt. Aan bod komen ook: een goede voorbereiding in het contact met de pers, sturende technieken (zoals bridging en suggestief antwoorden) en het opstellen van een communicatieplan.

De training begint om 13:30 en eindigt omstreeks 16:00 uur. Aanmelden kan bij P.c.mackenbach@kpnmail.nl