Gemeentefinanciën: een kennismaking en de financiële cyclus (2 dagdelen)

In deze training krijgt u meer inzicht in de inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) van de gemeente. In deze training wordt er dieper in gegaan op de gemeentefinanciën. U krijgt meer inzicht in de financiële cyclus, de begroting en het verslag van de gemeente.

De training begint om 10:00 en eindigt omstreeks 16:00 uur. Aanmelden kan bij Peter Mackenbach via P.c.mackenbach@kpnmail.nl