Gemeenteraad: een kennismaking en de werkzaamheden

In deze training krijgt u meer inzicht in de inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) van de gemeente. Verder, wat zijn de belangrijke elementen in de omgeving van een raadslid? Hoe ziet het politieke handwerk eruit? Welke middelen staan ter beschikking van een raadslid? Wat zijn de belangen en behoeften van een fractie en wat houdt fractiediscipline in? Deze vragen worden tijdens de training beantwoord.

De training begint rond 10:00 uur en eindigt omstreeks 16:00 uur. Aanmelden kan bij dbeekink@gmail.com