Liberalisme I: een introductie (1 dagdeel)

In deze training ligt het accent op kennismaking met de partij(organisatie) en het verkennen van de liberale kernwaarden. Zo ontstaat een goed beeld van de partij en haar beginselen en kunt u het liberalisme beter uitdragen.

  • Opgeven vóór 1 november
  • €15,- per deelnemer

Aanmelden kan bij KEVIN HAUSER – 06 288 99 248 – khauser@live.nl