Gemeenteraad: simulatiespel

Het spel bestaat in onverkorte vorm uit een eerste fractievergadering, drie commissievergaderingen ter voorbereiding van de raadsvergadering, een tweede fractievergadering, en de raadsvergadering zelf. Eventuele coalitievergaderingen zijn optioneel. Deelnemers spelen de wethouders en raadsleden van de diverse partijen in de raad van de fictieve gemeente. Door hieraan deel te nemen leert u wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van burgemeester, wethouder en raadslid in vergaderingen van het gemeentebestuur. En wat de basisprocedures zijn tijdens een raads- en commissievergadering. Ook ontdekt u de rollen en verantwoordelijkheden binnen een raadsfractie en het doel van de fractievergadering. Tot slot behandelen we omgevingsfactoren die invloed op een raadslid kunnen hebben en leert u op welke wijze de ideologie van een partij een rol speelt in de gemeentepolitiek.

De training begint om 10:00 uur en eindigt rond 15:00 uur. Aanmelden kan bij Stefanie de Voogd via opleidingen@vvdleiden.nl