Gemeentefinanciën: een kennismaking en de financiële cyclus (2 dagdelen)

In deze training krijgt u meer inzicht in de inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) van de gemeente. U krijgt ook meer inzicht in de financiële cyclus, de begroting en het verslag van de gemeente.

De training begint om 10:00 en eindigt rond 16:00. 

De training wordt gegeven door Albert Swinkels. Aanmelden kan bij cobi.deblecourt@ziggo.nl