De financiële cyclus

Inhoud van de training: 

In deze training wordt er dieper in gegaan op de gemeentefinanciën. U krijgt meer inzicht in de financiële cyclus, de begroting en het verslag van de gemeente. 


Voor wie:

De training is bedoeld voor leden die de training 'gemeentefinanciën, een kennismaking' al hebben gevolgd.