Kaderdagtraining dag 1: een mooie start!

Op zaterdag 26 maart vond de eerste dag van de Kadertraining lichting 2022 plaats.

Met een introductie door minister van Infrastructuur & Waterstaat Mark Harbers en hoofbestuurslid Marjolijn van Leeuwen werd de aftrap gegeven voor 4 zaterdagen kadertraining.

Vandaag dag 1 had het thema liberalisme. Er werd onder andere gekeken naar liberale dilemma’s en de VVD beginselverklaringen uit zowel 1980 en 2008.

Met dit jaar 64 deelnemers en veel hulp van trainers en ervaringsdeskundigen kijken wij er met de Haya van Somerenstichting naar uit om ook de Kadertraining lichting 2022 succesvol te laten verlopen met veel ruimte en tijd om te leren en te netwerken.

De komende trainingsdagen staan gepland voor 9 april, 14 mei en 18 juni met als onderwerpen respectievelijk: onderhandelen, besturen en debatteren.