Update: Inschrijving Kadertraining 2022 geopend!

Inschrijving Kadertraining 2022 geopend! 


In het voorjaar van 2022 gaat voor de 25ste keer de VVD-Kadertraining van start. Op vier zaterdagen kunnen VVD’ers met een politiek vertegenwoordigende functie of een functie in de vereniging werken aan hun kennis en vaardigheden. Tijdens de trainingen behandelen we onder andere theoretische kennis over het liberalisme, bestuurszaken en natuurlijk professionele vaardigheden zoals debatteren en onderhandelen. Leer van de beste Haya-trainers en laat je inspireren door VVD-kopstukken tijdens interessante gastcolleges!  


Datums van de vier trainingsdagen:  

26 maart   

9 april   

14 mei   

18 juni   

Bij deelname is aanwezigheid op alle vier de zaterdagen verplicht.  De trainingen duren de hele ochtend en middag.  


Selectiecriteria: 

We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Helaas kunnen we niet garanderen dat iedereen die aan de criteria voldoet ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. Bij de selectie letten we op de onderstaande punten: 

- Je bent al meerdere jaren actief binnen de VVD (of JOVD); 

- Je hebt de regionale masterclass (of soortgelijk programma) doorlopen; 

- Je hebt politieke/bestuurlijke ambitie of potentieel landelijke impact;  

- Voor jou is het van toegevoegde waarde om de Kadertraining op dit moment in je (VVD-)carrière te doen. 

Daarnaast letten we bij de selectie op regionale spreiding/evenredige vertegenwoordiging van alle regio’s. 


Kosten en inschrijven: 

Van deelnemers wordt een eigen bijdrage van €300,00 gevraagd. Studenten betalen €200,00. Koffie, thee, snacks en een lunch zijn inbegrepen tijdens alle vier de dagen.  

Inschrijven kan via ‘MijnVVD.nl’ tot maandag 13 december 2021, 09.00 uur. Daarnaast moet je onderstaande documenten uploaden tijdens het aanmeldingsproces: 

1) CV (Max 2x A4-formaat) 

2) Pasfoto 

3) Korte motivatie van maximaal 5 zinnen waarom je juist dit jaar de Kadertraining wilt doen én welke trainingen (inclusief regionale Masterclass) je hebt gevolgd.  

Let op, belangrijk:  

- Alle documenten moeten als PDF-bestand worden aangeleverd. 

- Je moet de bestanden één voor één toevoegen tijdens het aanmeldingsproces in MijnVVD.  

- Deel de bestandsnamen met ‘KT22’ + ‘wat het is’. Dus bijvoorbeeld: KT22 CV, KT22 Pasfoto, KT22 Motivatie. Je voor- en achternaam hoeven niet in de bestandsnaam.  


Bekendmaking deelname: 

Alle aanmelders krijgen bericht of zij zijn toegelaten tot de Kadertraining 2022. Dus ook als je het niet bent geworden. We verwachten je uiterlijk 2 februari 2022 te informeren.