Inschrijving Kadertraining 2020 Geopend!

In januari 2020 gaat voor de 23ste keer de VVD-Kadertraining van start. Gedurende vier zaterdagen in het voorjaar biedt deze training VVD’ers met een politiek vertegenwoordigende functie of een functie in de vereniging de mogelijkheid om te werken aan hun kennis en vaardigheden.

Het programma is gericht op persoonlijke ontwikkeling, en op het uitoefenen van een politieke functie. Daarom zullen verschillende VVD- kopstukken en Haya- trainers gastcolleges en workshops verzorgen, en de deelnemers van de nodige feedback voorzien. De trainingen worden gegeven in Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. Tijdens iedere training wordt een thema behandeld:


18 januari - liberalisme

1 februari - debat

7 maart – onderhandelen

4 april - besturen


Er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar. Daarom wordt van deelnemers minimaal gevraagd:


dat zij al meerdere jaren actief zijn binnen de VVD (of JOVD) 

dat zij de Regionale Masterclass, of een soortgelijk programma, hebben doorlopen

dat zij een politieke / bestuurlijke ambitie hebben, of dat zij potentieel landelijke impact hebben


Gezien het grote aantal aanmeldingen kan, ook als je aan alle voorwaarden voldoet, niet gegarandeerd worden dat je wordt toegelaten. Wanneer er meer kandidaten aan de voorwaarden voldoen dan dat er plaatsen zijn wordt voorrang gegeven aan de kandidaat voor wie de training het meest urgent is. Dit betekent nadrukkelijk niet dat je volgend jaar ook niet geselecteerd zal worden. 


Van deelnemers wordt een eigen bijdrage van € 300,00 gevraagd (catering inbegrepen; studenten € 200,00). 


Aanmelden kan via mijnvvd.nl en is mogelijk tot en met 8 november 2019.