Vaardigheden: Presentatie I: een introductie - Groningen-Haren

In de training 'presentatie: een introductie' staat het overbrengen van een boodschap centraal. De basisvaardigheden van presenteren komen aan bod zoals inhoud, de structuur van een presentatie en persoonlijke presentatie. 

E-mail voor contact en aanmelden:
opleidingen@vvdgroningen.nl