Vaardigheden: Debat: de basis

Inhoud van de training: In de training komen de basisvaardigheden van debatteren aan bod. Hoe overtuigt u de beslisser en hoe neemt u het publiek mee in uw verhaal? Voor wie: De training is bedoeld voor iedereen die wil leren debatteren. De training begint om 20:00 en eindigt omstreeks 22:30. Contact: Maaike.van.vliet@hotmail.com