Liberalisme: de verdiepeing (2 dagdelen)

De training is bedoeld voor leden die de training ‘liberalisme: de praktijk’ reeds hebben gevolgd of vanuit eigen interesse of achtergrond (bijvoorbeeld studie) voldoende kennis hebben van het liberalisme. Contact: carla.vvdutrecht@gmail.com

Inhoud van de training:

In de training ‘liberalisme: verdieping’ maakt u kennis met de historische ontwikkeling van het liberalisme. Er wordt ingegaan op de denkbeelden van een aantal liberale filosofen, hierdoor kunt u na afloop van de training de verschillende soorten liberalisme onderscheiden. 


De training duurt van 10:00 tot 16:00.