Gemeentefinanciën: een kennismaking

Inhoud van de training: In deze training krijgt u meer inzicht in de inkomsten (baten) en uitgaven (lasten) van de gemeente. Voor wie: De training is bedoeld voor raadsleden die geïnteresseerd zijn in de gemeentefinanciën. Aanmelden kan bij willekemeijer3@gmail.com